VA-utredning

VA-utredning för enskilt avlopp

Hur det går till:

Jag brukar börja med ett platsbesök för att få en uppfattning om förutsättningarna. Vi tittar tillsammans på befintliga brunnar och vattendrag som ska skyddas.

Därefter går jag igenom kartunderlag, brunnskartor m.m. tillsammans med den information jag fått vid platsbesöket.

Vi träffas igen och gräver provgropar, ni ordnar grävare. Normalt behövs 1—2 provgropar för ett enskilt avlopp för en fastighet. Jag tar ut prover, fotograferar samt dokumenterar jord– och grundvattenförhållanden. 1-2 prover lämnas till laboratorium för siktanalys.

Alltsammans sammanställs i en rapport med rekommendationer om vilken typ av avlopp som passar för fastigheten inklusive bygganvisningar.

Ni tillhandahåller kartunderlag.

VA-utredning

Vill du veta mer om våra VA-utredningar?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor om oss eller om de tjänster vi erbjuder!