Projektledning

Projektledning

Jag har drivit stora geoteknik- och förorenad mark projekt under många år, både utredningar och saneringsprojekt.

För att höja kompetensen har jag nu genomgått en certifierings-utbildning för projektledare enligt PMI (Project Management Institute). Certifieringen borgar för att ni ska få den professionella hjälp ni behöver för att driva ert projekt framgångsrikt, både ekonomiskt och tekniskt.

Förutom att enbart leda projekt kan jag hjälpa er med framtagning av förfrågningsunderlag för saneringsentreprenader, byggledningsstöd och saneringsledning.

Projektledning

Vill du veta mer om projektledning?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor om oss eller om de tjänster vi erbjuder!