Referenser

Referenser

Utöver nedanföljande projekt har jag bl.a. ansvarat för provtagning på flera större nedlagda industriområden i Västernorrland: Essvik/Nyhamn i Sundsvall, Fagervik i Timrå och Marieberg i Kramfors.

Sedan företagets start 2006 har jag varje år gjort flera geotekniska undersökningar och bedömningar för enskilda fastigheter. Vid mina tidigare anställningar har jag gjort ett stort antal stabilitetsutredningar och geotekniska bedömningar främst för vägar.

Sedan företagets start 2006 har jag gjort ett 20-tal VA-utredningar varje år för enskilda avlopp.

Jag har genomgått PMI-utbildning för att bli certifierad projektledare. I de flesta uppdrag som rör förorenad mark har jag varit projektledare. Uppdragens storlek har varierat och uppgått som mest till drygt 5 miljoner.

Uppdrag
Omfattning
Referens
Stugsundsudden
Sanering av CCA- och kreosotförorenat område. Projektledare för kompletterande markundersökningar. Byggledningsstöd åt kommunens projektledare samt ansvarig för miljökontrollen. Klart 2011.
Söderhamns kommun, Margareta Örn-Liljedahl och Per Dahlstrand
Alby Klorat
Projektledare för en mycket omfattande miljöutredning av mark, grundvatten, ytvatten och sediment. Riskbedömning, spridningsberäkningar, åtgärdsutredning. Pågår sedan 2006.
Akzo Nobel P-O Molin
Edsbyn
Saneringsledning av stort oljeutsläpp i sjön Ullungen. Från juli 2013 till juni 2014.
E.ON Värme, Christer Eriksson
Ankarsvik
Projektledare för Huvudstudie för f.d. sågverksområde på Alnö. Främst metaller och PAH. Klart 2013.
Sundsvalls kommun, Åke Westman
Karlsvik
Projektledare för Huvudstudie för f.d. sågverksområde på Alnö. Främst dioxiner, metaller och PAH. Klart maj 2014.
Sundsvalls kommun, Åke Westman
Nyvik
Projektledare för Huvudstudie för f.d. sågverksområde på Alnö. Främst dioxiner, metaller och PAH. Klart hösten 2014.
Sundsvalls kommun, Åke Westman
Bodensågen
Ansvarig handläggare för Huvudstudie för Bodensågen. Pågående verksamhet med äldre föreoreningar av både kreosot och CCA. Klart 2011.
Bodensågen, Ingemar Nilsson