Om Geohjälp

Med mer än 25 år i branschen guidar jag dig rätt!

Företaget GEOHJÄLP startades år 2006 och drivs sedan dess av civilingenjör Maria Åström

Maria har lång erfarenhet av branschen och har bl.a. ansvarat för provtagning på flera större nedlagda industriområden i Västernorrland: Essvik/Nyhamn i Sundsvall, Fagervik i Timrå och Marieberg i Kramfors.

Jag har även varit ordförande i SGF’s kommitté som anordnar Grundläggningsdagen, en branschdag som varje år samlar ca 700 geoteknikintresserade.

För att kunna erbjuda mina kunder så heltäckande lösningar som möjligt samarbetar jag med flera andra små och stora bolag i branschen. I mitt kontaktnät har jag både geotekniker, VA-ingenjörer och miljöutredare med lång erfarenhet.

Georent näckros
1988
1988

Jag har gått Väg och Vatten på Luleå Tekniska Universitet (1988). Började min bana som stålkonstruktör i Stockholm.

1994
1994

Efter en något krokig väg kom jag till Sundsvall 1994 och har sedan dess arbetat med projektledning, förorenad mark, geoteknik och enskilda avlopp.

2006
2006

Starten av GEOHJÄLP

GEOHJÄLP startades 2006. Det började med att en kompis skulle bygga en sommarstuga. Han sökte en firma som tog på sig jobb åt privatpersoner, vilket visade sig vara svårt. Och så var bollen i rullning…

Namnet GEOHJÄLP kommer av att många som ringer frågar: “Kan du hjälpa mig med en sån där geoutredning eller vad det heter…?”. Så tack alla ni som gav mig företagsnamnet!

2014
2014

Fram till maj 2014 var jag anställd på Sweco Envirónment i Sundsvall som projektledare inom förorenad mark, men arbetar nu helt i egen regi. Där hade jag rollen som seniorkonsult inom Sweco och satt med i det interna Riskbedömningsnätverkets kärngrupp.